• Privacybeleid

Privacy Beleid

Reformhuis Pomona vindt privacy van persoonsgegevens van het grootste belang. Daarom willen wij open en eerlijk zijn wat we met je persoonsgegevens doen. Wij bewaren en verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).
In onze privacy verklaring wordt uitgelegd hoe je persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en bewaard.

Wie is de beheerder van jouw persoonsgegevens?

Reformhuis Pomona is de beheerder van jouw persoonsgegevens die je ons actief hebt verstrekt. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking en beveiliging volgens de AVG.

Waar worden jouw persoonsgegevens opgeslagen?

Door jou verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen binnen Reformhuis Pomona in ons aspos systeem en CRM-systeem. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor diensten die Reformhuis Pomona levert en worden nooit doorverkocht aan derden voor marketing doeleinden.

Indien je van mening bent dat Reformhuis Pomona jouw gegevens niet correct verzamelt, beheert of verwerkt, kun je een klacht bij ons indienen of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beheerder persoonsgegevens 
Reformhuis Pomona
Brinklaan 93
1404 GA Bussum
Nederland

Algemeen

De persoonsgegevens van gebruikers die in het kader van onze website en aangeboden diensten en producten worden verzameld bewaard en verwerkt, omvatten voorraadgegevens (bijv. naam en adressen van klanten), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites van ons online aanbod, interesse in onze producten) en inhoudsgegevens (bijvoorbeeld vermeldingen in het contactformulier).

“Gebruiker” omvat hier alle categorieën personen die worden beïnvloed door de gegevensverwerking. Deze omvatten bijvoorbeeld onze zakelijke partners, consumenten, klanten, geïnteresseerde partijen en andere bezoekers van onze website.

Privacyverklaring

Wij zorgen ervoor dat we alleen die persoonsgegevens verzamelen, bewaren en verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van onze diensten en producten. Eveneens bewaren wij deze persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Basis (en) voor gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de relevante voorschriften van de AVG.

Welke rechten heb jij?

 1. a) Recht op inzage

Je hebt het recht om gratis informatie over jouw opgeslagen gegevens te verkrijgen. Op verzoek zullen wij je, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, schriftelijk informeren welke persoonlijke gegevens wij over je hebben opgeslagen. Dit omvat ook de herkomst en ontvangers van jouw gegevens, evenals het doel van de gegevensverwerking.

 1. b) Recht op correctie

Je hebt het recht om je gegevens door ons te laten corrigeren in geval van onjuistheden.

 1. c) Recht op verwijdering

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te allen tijde te verwijderen. Bij verwijdering van jouw persoonsgegevens, kunnen onze diensten alleen dan weer worden verstrekt indien opnieuw, proactief door je deze gegevens aan ons worden verstrekt.

Het recht om te verwijderen geldt niet in de navolgende situaties:

 • Je hebt een nog niet afgehandelde zaak met Reformhuis Pomona;
 • Je hebt een nog niet afgeronde bestelling die nog niet geheel of gedeeltelijk is verzonden;
 • Je hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij Reformhuis Pomona, ongeacht de wijze van betaling;
 • Je wordt ervan verdacht in de afgelopen 4 jaar misbruik te hebben gemaakt van onze diensten of je hebt in de afgelopen 4 jaar onze diensten misbruikt;
 • Je hebt een betalingsschuld die is overgedragen aan een incassobureau;
 • Je hebt een kredietaanvraag die in de afgelopen 6 maanden is afgewezen;
 • Je hebt een aankoop gedaan zodat we jouw gegevens bewaren conform de geldende boekhoud- en fiscale regelgeving.
 1. d) Gegevensoverdracht

Je hebt het recht om de verstrekking van de persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt te eisen in een formaat dat de overdracht naar een andere locatie of partij mogelijk maakt.

 1. e) Recht van beroep bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Wij hebben contractuele, organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen volgens de huidige stand van de techniek om ervoor te zorgen dat de regels van de AVG in acht worden genomen en jouw persoonsgegevens zorgvuldig worden bewaard en verwerkt. Jouw gegevens worden beschermd tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden.

Een van de beveiligingsmaatregelen is de gecodeerde overdracht van gegevens tussen jouw browser en onze server. Voor dit doel wordt een 128-bit SSL (AES 128) coderingstechniek gebruikt. Dit omvat jouw IP-adres.

Jouw persoonlijke gegevens worden beschermd op de volgende punten (uittreksel):
a) Behoud van de vertrouwelijkheid van jouw persoonlijke gegevens Om de vertrouwelijkheid van jouw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen te behouden, hebben we verschillende maatregelen getroffen voor toegang, toegang en toegangscontrole.

 1. b) Het handhaven van de integriteit van jouw persoonlijke informatie
  Om de integriteit van jouw persoonlijke informatie die bij ons is opgeslagen te behouden, hebben we verschillende maatregelen getroffen voor doorvoer en invoercontrole.
 2. c) Behoud van de beschikbaarheid van jouw persoonlijke informatie
  Om de beschikbaarheid van jouw persoonlijke gegevens bij ons te behouden, hebben we verschillende maatregelen getroffen voor het controleren van bestellingen en beschikbaarheid.

De beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt, zullen voortdurend worden verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kunnen we vanwege de onveilige aard van internet de veiligheid van uw gegevensoverdracht naar onze website niet garanderen. Als gevolg hiervan is elke overdracht van gegevens van u naar onze website op eigen risico.

Welke persoonsgegevens bewaren wij? Alleen persoonsgegevens waarvoor je uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, worden door ons verzameld, bewaard en verwerkt conform de AVG. Maximaal de volgende persoonsgegevens worden verzameld, bewaard en verwerkt:

 • (Bedrijfs)naam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • BTW Nummer;
 • KvK-nummer;

Bescherming van minderjarigen

Personen jonger dan 16 jaar mogen geen persoonsgegevens aan ons verstrekken zonder toestemming van hun wettelijke voogden. Personen jonger dan 16 jaar kunnen alleen persoonlijke gegevens aan ons verstrekken na uitdrukkelijke toestemming van de ouder of voogd indien deze tenminste 16 jaar of ouder zijn.
Ook deze persoonsgegevens worden verwerkt volgens deze privacy verklaring.

Cookies

Wij gebruiken cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van uw internetbrowser. Cookies zorgen ervoor dat uw internetbrowser wordt herkend. De cookies worden gebruikt om jouw browser te helpen bij het navigeren door onze website en om alle functies volledig te gebruiken en goed te laten functioneren.

Gebruik van First-Party Cookies (Google Analytics Cookie)
Log Google Analytics-cookies:

 • Unieke gebruikers – Google Analytics-cookies verzamelen en groeperen uw informatie. Alle activiteiten tijdens een bezoek zijn samengevat. Door Google Analytics-cookies in te stellen, wordt een onderscheid gemaakt tussen gebruikers en unieke gebruikers.
 • Gebruikersactiviteit – Google Analytics-cookies slaan ook gegevens op over de begin- en eindtijd van een bezoek aan de site en over het aantal pagina’s dat u hebt bekeken. Wanneer de browser wordt gesloten of de gebruiker langer dan 30 minuten niet-actief is, wordt de gebruikerssessie beëindigd en de cookie registreert het bezoek als beëindigd. Bovendien worden de datum en tijd van het eerste bezoek vastgelegd. Ook wordt het totale aantal bezoeken per unieke gebruiker vastgelegd.
 • Externe link: http://www.google.com/analytics/terms/en.html.

Je kunt het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en met betrekking tot het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) voor Google en de verwerking van deze gegevens door Google, voorkomen door de volgende link in de browser invoegtoepassing te downloaden en te installeren:
Externe link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Meer informatie vindt u onder “Webanalyseservice Google Analytics / Universal Analytics”.

Cookies uitschakelen of verwijderen (opt-out) Elke webbrowser biedt manieren om cookies te beperken en te verwijderen. Ga voor meer informatie naar de volgende websites:

Webanalyse-service Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op jouw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door het cookie over het gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op onze website, zal jouw IP-adres worden afgekapt binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren. Eveneens verstrekt Googlerapporten over de website-activiteit en andere met de website en internet gerelateerde diensten aan ons. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling in jouw browsersoftware. Wij wijzen er echter op dat in dit geval niet alle functies van deze website volledig kunnen worden benut.

We gebruiken ook Google Analytics-rapporten om demografische gegevens en interesses te verzamelen.

Je kunt voorkomen dat de gegevens die zijn gegenereerd door de cookie, in verband met het gebruik van de website (incl. jouw IP-adres,) naar Google worden verstuurd voor verwerking en opslag, door het downloaden in een browser plug-in en de volgende link en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Wij wijzen erop dat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de “_anonymizeIp ()” en daarom IP-adressen alleen zodanig worden gebruikt dat persoonlijke gegevens niet zichtbaar zijn.

Nieuwsbrief

Wanneer je aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, worden persoonlijke gegevens verzameld. Gegevens die worden verzameld, verwerkt en bewaard zijn e-mailadres. Deze gegevens zullen door ons worden gebruikt voor jouw eigen promotionele doeleinden in de vorm van je e-mailnieuwsbrief, op voorwaarde dat je hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd, als volgt: “Ja, ik wil me abonneren op de nieuwsbrief! Ik accepteer het privacy beleid”.

Je kan op elk gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief via de speciale link in de nieuwsbrief of door een bericht naar ons te sturen, e-mail winkel@pomonabussum.nl. Na de annulering wordt jouw e-mailadres onmiddellijk uit onze nieuwsbriefmailinglijst verwijderd en opgenomen in een blokkeringsbestand om de intrekking te garanderen.

Om het verzenden van nieuwsbrieven te continueren, wordt, na uw uitdrukkelijke toestemming, een bulletin-tracking (ook wel webbakens of trackingpixels genoemd) gebruikt. Bij aflevering van de nieuwsbrief kan de externe server vervolgens bepaalde gegevens van de ontvanger vastleggen, bijvoorbeeld de tijd van ophalen, het IP-adres of informatie over het gebruikte e-mailprogramma.

Om de nieuwsbrief te bezorgen, werken we samen met een externe serviceprovider, MaiChimp, The Rocket Science Group, LLC,675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Jouw persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar MailChimp met het doel de nieuwsbrief te verzenden en deze gegevens worden uitsluitend door hen verwerkt volgens onze instructies die zijn vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst overeenkomstig de AVG richtlijnen.

Wijzigingen van onze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om onze privacyverklaring af en toe aan te passen om te (blijven) voldoen aan de huidige AVG en/of andere wettelijke vereisten. Ook wijzigingen in ons productassortiment of services kunnen aanleiding zijn om onze privacyverklaring te wijzigen. Dit zou bijvoorbeeld de introductie van nieuwe services kunnen beïnvloeden. Je nieuwe bezoek aan onze website zal dan worden onderworpen aan de nieuwe privacyverklaring.

Bedrijf en handelsmerk

Elk bedrijf of handelsmerk dat hier wordt vermeld, is eigendom van het betreffende bedrijf. Het benoemen van merken en namen is uitsluitend voor informatieve doeleinden.